Article archive

กระโดดเชือกอย่างไร ไม่ให้ข้อหัวเข่าอักเสบ

คำตอบก็คือพระสงฆ์ยังเป็นลิงจำเป็นสำหรับสังคมไทยอยู่ แม้ทุกวันนี้ฆราวาสจะสามารถสอนธรรมะได้ แต่พระสงฆ์ก็ยังมีความสำคัญในการลิบทอดคำสอนในทางพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะในทางเถรวาท ความต่อเนื่องของหลักธรรมคำสอนเป็นลิงสำคัญ พระสงฆ์อยู่ในฐานะที่ดีกว่าฆราวาสในการสืบทอดหลักธรรมคำสอนไปยังคนรุ่นหลังได้...
Read more

คัมภีน์ลับในการลดน้ำหนัก ด้วยเชือกระโดดไร้สาย

นึ่คือวจนะที่รู้จักกันดีว่า "วจนะสิ่งมีค่าสองสิ่ง" (ซากอลัย'น์) ที่มีการอ้างถึงในหนังสือบันทึกวจนะทั้งซุนนีและชีอะฮ์ ด้วยสายรายงานมากมายจำนวนของประเด็นสามารถอนุมานจากวจนะที่มีความน่าเชื่อถือได้นี้คือ1.  ...
Read more

วสานรา

มสานราฟหกด่าสวฟฟหกด่าสวฟหกด่าสวฟหกด่าว   ทราย
Read more

น้ำเสียงที่อ่อนนุ่ม สามารถดึงดูดผู้ฟังได้อย่างดี

ไม่ใช่เพียงแต่ลูกค้าหรอกที่ชื่นชอบคนที่สื่อสารกันอย่างรู้เรื่องแต่ก็เป็นกับทุกคนด้วย แต่กับลูกค้านั้น เราจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะเป็นผู้ที่ทำการค้าขายกับเราด้วย ดังนั้นการพูดจาดำเนินธุรกิจกันอย่างรัดกุม และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีๆ กับเรา...
Read more

ตั้งกระสอบทรายไว้ในบ้าน อาจมีความเสี่ยงต่อเด็ก

ใช้ภาษากายในบางครั้งคนที่กำลังเหนื่อยล้าหมดกำลังใจเขาก็ไม่ได้ต้องกายใคำพูดอะไรมากมาย บางครั้งการสื่อด้วยภาษากายก็อาจจะช่วยท่าให้คำพูดของเราหนักแน่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกอด โอบไหล่ ตบไหล่ให้กำลังใจ จับมือ หรือแค่การนั่งข้างๆ ก็ เป็นการให้กำลังใจชั้นดีที เดี...
Read more

ข้อผิดพลาดของการบริหารกล้ามเนื้อที่ผิดๆ

เกิดข้อผิดพลาด แต่ก็ไม่ต้องถึงกับใส่อารมณ์ เพราะอาจจะทำให้เกิดการโทษกันขึ้น ควรจะพูดตามเหตุผลและพูดด้วยอารมณ์ที่ปกติชี้แจงแๆตุพลใฅ้เฅ็นในการตำหนินั้น เราควรจะบอกให้เห็นถึงเหตุผล จุดบกพร่องที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือขึ้ให้เห็นเหตุผลของการตำหนิติเตียน...
Read more

การติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงภายในบ้าน ตอน จะทำอย่างไรให้เสียงไม่เล็ดลอดออกมา

    ฝิปอบไม่ดุ อย่าได้ชะล่าใจ และอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด มีชาวบ้านโชคร้ายตกเป็นเหยื่อให้อับผีปอบเข้าสิงร่างมาแล้วนับไม่ถ้วนเล่ากันว่าคนจ้งหว้ดสุรินทร์ ชอบเล่นของเล่นคุณไสย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผีปอบขึ้นมา ไม่ยอมปล่อยของปล่อยอวิชชาออกจากตัวเปีนได้เรื่องแน่ทั้งของและหรืออวิชชาจะย้อนเข้าตัว...
Read more