ตั้งกระสอบทรายไว้ในบ้าน อาจมีความเสี่ยงต่อเด็ก

ใช้ภาษากายในบางครั้งคนที่กำลังเหนื่อยล้าหมดกำลังใจเขาก็ไม่ได้ต้องกายใคำพูดอะไรมากมาย บางครั้งการสื่อด้วยภาษากายก็อาจจะช่วยท่าให้คำพูดของเราหนักแน่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกอด โอบไหล่ ตบไหล่ให้กำลังใจ จับมือ หรือแค่การนั่งข้างๆ ก็ เป็นการให้กำลังใจชั้นดีที เดี ยวสำหรับคนที่กำลังท้อแท้ในบางครั้งคำพูดอาจจะสู!ม่ได้กับภาษากายด้วยซํ้า แต่หากว่าเรารู้จักที่จะใช้ภาษากายควบคู่ไปกับคำพูดก็จะช่วยท่าให้การพูดนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะดีกว่าที่เราใช้ภาษาพูดเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะการพูดให้กำลังใจแล้ว การใช้ภาษากายก็มีผลอย่างมาก กระสอบทรายตั้งพื้น เพราะจะช่วยทำให้เขารู้สึกอบอุ่นมากกว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวนั่นเอง  ความล้มแๆลวเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จไปเสียทุกเรื่อง บางคนที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ ก่อนที่จะถึงจุดสำเร็จได้ เขาต้องล้มลุกคลุกคลานเท่าไรต่อเท่าไร ด้งนั้นการที่จะพูดให้กำลังใจให้สำเร็จนั้น เราควรจะพูดให้เขามองว่าความล้มเหลวนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็ต้องประสบพบเจอเราควรจะชี้ให้เขาเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นจะต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าจะดี่!ปหมดเสียทุกอย่าง แต่ความแตกต่างระหว่างคนที่ล้มเหลวกับประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือ การที่คน1'ระสบความสำเร็จนั้นล้มและฮึดสู้ ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตที่เมื่อล้มแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งดังนั้นคำพูดที่ให้กำลังใจคนที่ท้อแท้คงจะไม่มีคำพูดใดดึ๋!ปกว่าการที่เราพูดให้เขามองเห็นว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดา ที่ไม่ต้องไปสนใจมันมาก แต่ก้าวเดินต่อไปนี่แหละที่สำคัญต่อเขาใช้คำพูดที่แสดงความเข้าใจคำพูดที่แสดงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจจะแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ข้างๆ เขาไม่ไต้หลีกห'นี่!ปไหน ซึ่งคำพูดง่ายๆ แขวนกระสอบทราย ที่แสดงความเข้าใจก็อาจจะเป็น “ผม ฉันเข้าใจ” “ใครๆ ก็เคยผ่านมา” “เข้าใจความรู้สึกนะ” เป็นต้นคำพูดที่แสดงความเข้าใจจะทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับเขา ทำให้เขาเปิดใจรับฟังเรามากขึ้น นวมชกมวย ไม่ว่าเราจะพูดอะไร ส่วนเรื่องที่จะบอกหรือว่าแนะนำก็ให้อยู่หลังคำพูดที่ให้กำลังใจเถอะ เพราะหากว่าไปสอน หรือบอกกล่าวอะไรในขณะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครเข้าใจก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ดังนั้นเทคนิคที่สำคัญของการพูดให้กำลังใจก็คือ การพูดให้เขารู้ว่าเรา

 

 กระสอบทราย